Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Poddębice, ul. Mickiewicza 16

Pacjenci zgłaszają się do zabiegu:

  • po szczepieniu przeciw żółtaczce zakaźnej typu B
  • w przeddzień zabiegu o ustalonej wcześniej godzinie
  • ze skierowaniem na oddział ortopedii
  • z wynikami badań: morfologia, OB, APTT, jonogram (pacjenci po 60 roku życia z badaniem EKG)
  • 6 godzin na czczo (nie wolno nic jeść, nie wolno nic pić, nie wolno żuć gumy na 6 godzin przed zabiegiem)

Uwaga! Nie należy golić ani depilować włosów w okolicy operowanej.

medycyna sportowa dla sportów ekstermalych