lek. Joanna Pakuła

CHIRURGIA
  • Pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala w Głownie.
  • Szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii ogólnej odbywała w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologicznej. w szpitalu im. M.Kopernika w Łodzi.
  • Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, flebologicznej oraz dermatochirurgii. Zajmuje się operacyjnym leczenie żylaków kończyn dolnych oraz przepuklin brzusznych.
  • Jest czynnym członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz uczestnikiem wielu zjazdów i konferencji naukowych.
  • Telefon - 574 486 140 | 502 031 022 | 42 671 77 77
  • Koszt wizyty - 200 zł

Przygotowując się do pierwszej konsultacji lekarskiej, prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji wcześniejszego leczenia, o ile taką Państwo posiadacie (np. zdjęcia rentgenowskie, inne badania diagnostyczne, wypisy ze szpitala, opisy wcześniejszych wizyt lekarskich).