ALERGOLOGIA

lek.

Marcelina Koćwin

alergolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2015r. Obecnie w trakcie specjalizacji z alergologii w Klinice Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii w USK nr 1 im. Barlickiego. Studentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W latach 2018-2019 realizowała studia doktoranckie na Uniwersytecie w Mediolanie.

W latach 2016-2019 kierowniczka Grantu Naukowo-Badawczego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. W 2016 r. laureatka nagrody za najlepszą pracę podczas Respiratory Forum w Rzymie. Autorka prac dotyczących szlaków sygnałowych w astmie oraz diagnostyki i leczenia astmy, alergicznego nieżytu nosa i atopowego zapalenia skóry. Wyniki swoich badań przedstawiała wielokrotnie na polskich i międzynarodowych kongresach naukowych.

Członek zarządu Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) oraz Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS), grupy ekspertów Interasma Scientific Network of Global Asthma Association (Inesnet) oraz recenzentka czasopisma Advances of Respiratory Medicine.

W codziennej pracy specjalizuje się przede wszystkim w leczeniu i monitorowaniu ciężkiej astmy, z uwzględnieniem terapii biologicznych. Podczas rocznego stażu w Klinice Chorób Oddechowych w Mediolanie prowadziła badania dotyczące oceny parametrów wentylacyjnych oraz odpowiedzi na leczenie biologiczne u pacjentów z ciężką astmą oraz powysiłkową nadreaktywnością oskrzeli, głównie z zastosowaniem ergospirometrii .

Telefon:

574 486 140 | 502 031 022 | 42 671 77 77

Koszt wizyty:

120 zł

Przygotowując się do pierwszej konsultacji lekarskiej, prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji wcześniejszego leczenia, o ile taką Państwo posiadacie (np. zdjęcia rentgenowskie, inne badania diagnostyczne, wypisy ze szpitala, opisy wcześniejszych wizyt lekarskich).