RADIOLOGIA/USG

Dr n. med.

Michał Podgórski

Jestem rezydentem ostatniego roku radiologii i diagnostyki obrazowej. Na co dzień pracuję w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi gdzie dodatkowo pełnię funkcję adiunkta naukowego realizując Grant Narodowego Centrum Nauki (SONATA).

W 2014 roku ukończyłem z wyróżnieniem wydział lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Już na stażu rozpocząłem pracę w Katedrze Anatomii gdzie przez 4 lata uczyłem studentów anatomii. Już po roku od ukończenia studiów obroniłem z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych.

Od czterech lat jestem również trenerem na kursach USG prowadzonych w Szkole Diagnostyki Obraz (Poznań) oraz PAKT (Katowice) gdzie uczę lekarzy i fizjoterapeutów obrazowania układu mięśniowo-szkieletowego. Moje hobby to badania naukowe i popularyzowanie nauki. Jestem autorem ponad 50 artykułów naukowych. Ponadto zająłem 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie FamLab otrzymując przy tym nagrodę publiczności. (link do wystąpienia półfinałowego)

Telefon:

42 671 77 77 | 502 031 022

Przygotowując się do pierwszej konsultacji lekarskiej, prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji wcześniejszego leczenia, o ile taką Państwo posiadacie (np. zdjęcia rentgenowskie, inne badania diagnostyczne, wypisy ze szpitala, opisy wcześniejszych wizyt lekarskich).