dr hab. n. med. prof. UM Michał Podgórski specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

RADIOLOGIA/USG
  • Specjalista radiolog. Pracuje w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie dodatkowo pełni funkcję adiunkta naukowego realizując Grant Narodowego Centrum Nauki (SONATA)
  • W 2014 roku ukończył z wyróżnieniem wydział lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Już na stażu rozpoczął pracę w Katedrze Anatomii, gdzie przez 4 lata uczył studentów anatomii. Już po roku od ukończenia studiów obronił z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych.
  • Od kilku lat jest również trenerem na kursach USG prowadzonych w Szkole Diagnostyki Obraz (Poznań) oraz PAKT (Katowice) gdzie uczy lekarzy i fizjoterapeutów obrazowania układu mięśniowo-szkieletowego.
  • Jego hobby to badania naukowe i popularyzowanie nauki. Jest autorem ponad 50 artykułów naukowych. Ponadto zajął 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie FamLab otrzymując przy tym nagrodę publiczności.
  • Telefon - 574 486 140 | 502 031 022 | 42 671 77 77
  • Koszt wizyty - wg cennika USG

Przygotowując się do pierwszej konsultacji lekarskiej, prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji wcześniejszego leczenia, o ile taką Państwo posiadacie (np. zdjęcia rentgenowskie, inne badania diagnostyczne, wypisy ze szpitala, opisy wcześniejszych wizyt lekarskich).