facebook przychodnia sporto instagram przychodnia sporto

Rehabilitacja pooperacyjna

Zapraszamy do SPORTO na rehabilitację pooperacyjną.

Poniżej przedstawiamy Państwu przykłady programów rehabilitacyjnych realizowanych po zabiegu:

- Program rehabilitacyjny po REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA ACL

- Program rehabilitacyjny po SZYCIU ŁĄKOTKI

- Program rehabilitacyjny po STABILIZACJI BOCZNEJ STAWU SKOKOWEGO

Program rehabilitacyjny:

po rekonstrukcji więzadła acl, stosowany w przychodni SPORTO

Przesuwaj w prawo, aby zobaczyć resztę tabel

Czas po operacji Liczba spotkań w tygodniu Cel rehabilitacji
0-1 tyg. 0-1 Kontrola oraz instrukcja postępowania po zabiegu, kinesiotaping, zalecenie ćwiczeń do domu.
2-6 tyg. 2 Przywrócenie mobilności kończyny, nauka prawidłowego stereotypu chodu o kulach, nauka prawidłowego obciążania kończyny bez kul, przywrócanie stabilności stawu i aktywizacja kolejnych grup mięśniowych, przywrócenie funkcji stawu: trening funkcjonalny, trening proriocepcji, trening wytrzymałościowy – rowerek stacjonarny, orbitrek.
7-12 tyg. 3 Przywrócenie pełnej mobilności i stabilności stawu, powrót do pełnej aktywności dnia codziennego: kontynuacja treningu funkcjonalnego, kształtowanie wytrzymałości, propriocepcji, ćwiczenia z obciążeniem zewnętrznym, ćwiczenia korygujące ewentualną dysfunkcje mogąca być przyczyną zerwania więzadła ACL, nauka hamowania, trening ekscentryczny, trening na stabilnym/niestabilnym podłożu.
13-16 tyg. 1-2 Kontynuacja ćwiczeń z wcześniejszego okresu: ćwiczenia jednonóż, obunóż, z obciążeniem zewnętrznym, nauka dynamicznego obciążania – m.in. nauka truchtu/biegu, skoków: obunóż/jednonóż, na stabilnym/niestabilnym podłożu.
17-24 tyg. 1 Ćwiczenia charakterystyczne dla danej dyscypliny sportowej

po szyciu łąkotki, stosowany w przychodni SPORTO (*różniący się w zależności od ilości szwów)

Czas po operacji Liczba spotkań w tygodniu Cel rehabilitacji
0-2 tyg. 2 Kontrola po zabiegu, edukacja pacjenta, zalecenie ćwiczeń do domu, aktywizacja mięśni otaczających staw kolanowy, utrzymanie mobilności rzepki oraz całego stawu (TTM – terapia tkanek miękkich), terapia p-bólowa, p-obrzękowa.
3-6 tyg. 2 Przywrócenie prawidłowego stereotypu chodu oraz funkcji stawu kolanowego: nauka prawidłowego obciążania kończyny, aktywizacja kolejnych grup mięśniowych: w pozycjach niskich/wysokich, z oporem elastycznym, z obciążeniem zewnętrznym trening propriocepcji.
7-10 tyg. 3 Przywrócenie pełnej mobilności stawu, przygotowanie do aktywności funkcjonalnej i sportowej: trening funkcjonalny, ćwiczenia z oporem elastycznym, z obciążeniem zewnętrznym, nauka hamowania, nauka obciążania dynamicznego, kształtowanie wytrzymałości (rowerek stacjonarny, orbitrek).
11-13 tyg. 1 Przygotowanie do aktywności sportowej: m.in. nauka truchtu, biegu, skoków.

po stabilizacji bocznej stawu skokowego

Czas po operacji Liczba spotkań w tygodniu Cel rehabilitacji
0-1 tyg. 1 Terapia p-bólowa, p-obrzękowa: kinesiotaping, krioterapia, edukacja pacjenta, zalecenie ćwiczeń do domu.
2-4 tyg. 1-2 Przywrócenie mobilności stawu: TTM – terapia tkanek miękkich, ćwiczenia zwiększające zakres ruchu; aktywizacja mięśni otaczających staw, nauka chodu o kulach, obciążania kończyny.
5-7 tyg. 2 Przywrócenie pełnej mobilności stawu, stabilizacji stawu, aktywizacja mięśni w różnych pozycjach wyjściowych, przywrócenie funkcji stawu: trening funkcjonalny, trening propriocepji, trening wytrzymałościowy (orbitrek, rower stacjonarny, pływalnia), nauka hamowania, obciążania dynamicznego.
8-12 tyg. 1 Przygotowanie do powrotu do aktywności sportowej i danej dyscypliny sportowej.