facebook przychodnia sporto instagram przychodnia sporto

Nowa terapia komórkami mezenchymalnymi z tłuszczu

Adiprep to najnowszej generacji zestaw do pozyskiwania autologicznych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej. Ilość Mezenchymalnych Komórek Macierzystych (MSC) w tkance tłuszczowej jest ponad 500 razy wyższa niż w szpiku kostnym.

Zaletą Adiprep jest koncentracja dużej ilości Mezenchymalnych Komórek Macierzystych, zawartych są we frakcji stromalnej naczyń (SVF), będącej elementem tkanki tłuszczowej. Koncentracja MSC w uzyskanym preparacie wynosi ok. 130 000 komórek na 1 ml.

Komórki SVF oprócz Mezenchymalnych Komórek Macierzystych (komórki z potencjałem regeneracyjnym) zawierają także innego rodzaju wartościowe komórki, które znacznie ułatwiają regenerację i naprawę tkanek. W preparacie obecne są również perycyty w ilości 20 000 komórek / 1ml, które posiadają cechy komórek mezenchymalnych, przyczyniając się do regeneracji tkanek.

Dzięki zastosowanej technologii opartej na specjalnym dysku umieszczonym w pojemniku separacyjnym, Adiprep koncentruje bardzo dużą ilość komórek SVF oraz skutecznie odseparowuje oleje, tłuszcze i płyny osadowe, których obecność może powodować stany zapalne.

W miejscu uszkodzenia wydzielane są cytokiny, które stymulują dostarczone komórki macierzyste do podziału i tym samym procesu naprawczego. Powszechnie znany jest fakt, iż środowisko miejsca uszkodzenia w znacznym stopniu wpływa na to w co ostatecznie komórki się zróżnicują.

Firma Harvest jest liderem w rozwoju platform poin-of-care do izolacji i koncentracji autologicznych komórek i komponentów tkanek do użytku w terapiach klinicznych. Harvest® SmartPrep System oferuje najwyższą operacyjną elastyczność, dostarczając wysokiej gęstości osocze bogatopłytkowe, optymalne wszczepy tłuszczowe i skoncentrowany szpik kostny, używając tego samego urządzenia SMP2. Z liczbą ponad miliona procedur przeprowadzonych do dnia dzisiejszego, Harvest SmartPrep jest prawdziwym Złotym Standardem w technologii terapii komórkowych.

Harvest SmartPrep® System - Multizadaniowy system koncentracji komórek autologicznych (PRP, BMAC, Adipose Concentrate).

Jedna platforma do przygotowania wszystkich preparatów.

Ponad 10 lat na rynku.