facebook przychodnia sporto instagram przychodnia sporto

Pulsacyjne pole magnetyczne PST (ang. Pulsed Signal Therapy)

To nowoczesna metoda leczenia schorzeń, urazów oraz przeciążeń narządów układu ruchu, która jest efektem ponad 30-letniej pracy badawczej dr Richarda Markolla, amerykańskiego lekarza i biofizyka, realizowanej we współpracy z uniwersytetem w Yale (USA).  Na podstawie licznych  badań klinicznych wykonanych w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie potwierdzono bardzo wysoką, sięgającą 75-80 procent skuteczność tego leczenia.

Istotą metody PST jest pobudzenie sygnałami przesyłanymi przez pole elektromagnetyczne, naturalnych zdolności regeneracyjnych chrząstki i tkanki łącznej, utraconych lub zaburzonych w następstwie zmian chorobowych lub pourazowych co poprawia metabolizm tkankowy i uśmierza ból. Metody PST nie należy utożsamiać z innymi współcześnie stosowanymi metodami leczenia polem magnetycznym.

Terapia z zastosowaniem PST ma działanie przeciwbólowe oraz regeneracyjne. Dzięki swoim właściwościom może być zastosowana jako rozszerzenie i uzupełnienie tradycyjnych metod leczenia schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego zarówno o pochodzeniu zwyrodnieniowym jak i urazowym.

Pojedynczy zabieg trwa do 60 minut. Efekty całego cyklu terapeutycznego (10 sesji) utrzymują się do kilku tygodni po zakończeniu zabiegów.

Obecność w tkankach endoprotez, śrub i płyt do osteosyntezy nie jest przeciwwskazaniem dla terapii PST!

Pulsacyjne pole magnetyczne PST (ang. Pulsed Signal Therapy)