ZABURZENIA SNU

Dr n. med.

Wojciech Kuczyński

leczenie zaburzeń snu

Absolwent z wyróżnieniem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2016 roku. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał z wyróżnieniem w 2019 roku za cykl publikacji naukowych „Czynniki predykcyjne w diagnostyce zespołu obturacyjnego bezdechu sennego”. Adiunkt w Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jedyny w Polsce specjalista somnolog - ekspert medycyny snu Europejskiego Towarzystwa Medycyny Snu (ang. European Sleep Research Society), lekarz rezydent (IV rok) chorób płuc w Klinice Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej szpitala im. WAM. Opiekun studenckiego koła naukowego przy Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, STRONA GŁÓWNA.

Stypendysta programu Erasmus w latach 2013-2014 (18 miesięcy) Universita degli studia di Pavia, Włochy; stypendysta programu wymiany najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (dwukrotnie), Aichi Medicial University, Japonia, przez łącznie 4 miesiące. Kierownik międzynarodowego, wieloośrodkowego projektu badawczego BOAT, realizowanego z badaczami z Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Japonii dotyczącego fizjologii snu, cyklu dobowego. Autor licznych publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych w kraju i zagranicą.

Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS), Europejskiego Towarzystwa Medycyny Snu (ESRS), recenzent czasopisma Advances of Respiratory Medicine.

W codziennej pracy specjalizuje się przede wszystkim w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń oddychania w trakcie snu, zespołu obturacyjnego bezdechu sennego, chrapania, bezsenności, zaburzeń cyklu dobowego.

https://medycynasnu.com.pl/

Telefon:

574 486 140 | 502 031 022 | 42 671 77 77

Konsultacja:

180 zł

Przygotowując się do pierwszej konsultacji lekarskiej, prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji wcześniejszego leczenia, o ile taką Państwo posiadacie (np. zdjęcia rentgenowskie, inne badania diagnostyczne, wypisy ze szpitala, opisy wcześniejszych wizyt lekarskich).