ORTOPEDIA

Lek.

Andrzej Świniarski

Obszar zainteresowań:

Nowoczesne metody leczenia nieoperacyjnego w ortopedii (Exogen, MBST etc.).

Diagnostyka ultrasonograficzna układu ruchu.

Afiliacja:

Asystent - Klinika Ortopedii USK im. WAM w Łodzi

Specjalizacja:

od 2015 r. - Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu

Uczelnia:

2013 r. - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Telefon:

42 671 77 77 | 502 031 022

Koszt wizyty:

120 zł

Przygotowując się do pierwszej konsultacji lekarskiej, prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji wcześniejszego leczenia, o ile taką Państwo posiadacie (np. zdjęcia rentgenowskie, inne badania diagnostyczne, wypisy ze szpitala, opisy wcześniejszych wizyt lekarskich).