dr hab. n. med. prof. UM Anna Lewandowska Polak specjalista reumatolog

REUMATOLOGIA
  • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Związana z łódzką uczelnią od początku swojej pracy zawodowej. Była adiunktem w Klinice Immunologii, Reumatologii i Alergii, a obecnie pracuje w Klinice Reumatologii UM.
  • Jest specjalistą chorób wewnętrznych, reumatologii i alergologii.
  • Przez wiele lat leczyła głównie pacjentów cierpiących na choroby alergiczne, a obecnie pasjonuje się inną dziedziną immunologii klinicznej, to znaczy reumatologią.
  • Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób zapalnych stawów oraz układowych chorób tkanki łącznej, a także chorobą zwyrodnieniową stawów i osteoporozą.
  • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
  • Telefon - 574 486 140 | 502 031 022 | 42 671 77 77
  • Koszt wizyty - pierwsza 300 zł / kolejne 250 zł

Przygotowując się do pierwszej konsultacji lekarskiej, prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji wcześniejszego leczenia, o ile taką Państwo posiadacie (np. zdjęcia rentgenowskie, inne badania diagnostyczne, wypisy ze szpitala, opisy wcześniejszych wizyt lekarskich).