RADIOLOGIA/USG

Lek.

Jakub Żabierek

Obszar zainteresowań:

Radiologia układu mięśniowo-szkieletowego

Miejsca pracy:

lekarz specjalista asystent Zakładu Radiologii Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi; pracownik zakładu Radiologii Dziecięcej, Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej; pracownik zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej szpital USK im. WAM.

Specjalizacja:

2018 - Radiologii i Diagnostyki Obrazowej;
2017 - EDiR – Europejski Dyplom z Radiologii

Uczelnia:

2011 - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Członek Towarzystw:

EBR, PLTR

Telefon:

42 671 77 77 | 502 031 022

Przygotowując się do pierwszej konsultacji lekarskiej, prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji wcześniejszego leczenia, o ile taką Państwo posiadacie (np. zdjęcia rentgenowskie, inne badania diagnostyczne, wypisy ze szpitala, opisy wcześniejszych wizyt lekarskich).