ORTOPEDIA

Dr n. med.

Krzysztof Małecki

Adiunkt w Klinice Ortopedii i Traumatologii z Pododdziałem Chirurgii Ręki dla Dzieci Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Specjalizuję się przede wszystkim w ortopedii dziecięcej, zajmuję się leczeniem operacyjnym i nieoperacyjnym m.in.:

- dysplazji stawu biodrowego
- wrodzonej stopy końsko-szpotawej
- mózgowego porażenia dziecięcego
- wrodzonej łamliwości kości
- innych wad wrodzonych i nabytych stóp
- wad wrodzonych i nabytych ręki
- chorób stawu biodrowego wieku rozwojowego
- urazów kolana i stawu skokowego
- złamań w obrębie narządu ruchu
- urazów ręki
- zapaleń stawów
- torbieli i innych zmian kostnych
- wad postawy i zaburzeń osi kończyn.


Wykonuję usg narządu ruchu oraz usg stawów biodrowych u niemowląt w profilaktyce dysplazji stawów biodrowych. Jest członkiem Sekcji Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Telefon:

42 671 77 77 | 502 031 022

Koszt wizyty:

200 zł

Przygotowując się do pierwszej konsultacji lekarskiej, prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji wcześniejszego leczenia, o ile taką Państwo posiadacie (np. zdjęcia rentgenowskie, inne badania diagnostyczne, wypisy ze szpitala, opisy wcześniejszych wizyt lekarskich).